MATERIÁLY A ODBORNÝ INFOSERVIS 

 

web publikace

 

Na této stránce naleznete především metodické materiály, které vás budou provázet programem Ekoškola. Naleznete zde mhono pracovních listů, které můžete využívat ve výuce a motivovat žáky k dalšímu vzdělávání se v oblastech jako je voda, odpady, energie atd.

Stáhněte si přehled materiálů a mějte ho pořád u sebe.

Přehled ekoškolího materiálu.


Přehled základních materiálů programu Ekoškola


 

Příklady dobré praxe z pražských škol

Ke stažení: PDP příručka

pdpd web


 Leták programu Ekoškola

Ke stažení: Leták programu Ekoškola 2013  


 

Formulář dorbé praxe

Dejte nám vědět, co na školce děláte. Jak dobřé naplňujete mezinárodní program Ekoškola, co vše podnikáte v 7 krocích a jak pracujte v Tématech. Vyplňte formulář (ke stažení níže) a zašlete také fotografie. Fotografie zasílete v co nejlepší kvalitě a nejlépe přes úschovnu (kvůli velikosti fotek, nemusí být emailem přeneseno).

Ke stažení: Formulář dobré praxe

 


Ekoškola ve výuce

Obsah: Tematické sady učebních celků, které slouží k podpoře 5. kroku programu Ekoškola EV ve výuce. Desítky propracovaných lekcí vedou učitele s využitím metod třífázového modelu E-U-R, badatelsky orientovaného vyučování či Josepha Cornella. Žáci od prvního stupně po střední školy tak mají možnost se zcela a všemi smysly ponořit do témat programu Ekoškola.

 Určeno: pedagogům

Poznámka: klikni na obrázek a stahuj.

 1 Ekoškola ve výuce 1         2 Odpady 1      3 Energie 1      4 Voda 1      5 Prostředí školy 1

                  6 Doprava 1        7 Šetrný spotřebitel 1              8 Biodiverzita 1             9 Klimatické změny 1


 Příručka pro učitele 

Obsah: obsahuje základní potřebné informace ke koordinaci programu Ekoškola. Obsahuje nabídku aktivit, ke zvládnutí metodiky 7 kroků.

Určeno: pegagogům

Ke stažení: 

Příručka pro učitele (205 kB, pdf))

Příručka pro učitele


 Příručka dobré praxe 

Obsah: příručka obsahuje příklady dobré praxe ze škol oceněných titulem Ekoškola. Cílem příručky je ukázat všem zájemcům a účastníkům programu postupy, které se školám při jeho realizaci osvědčily. Je plná dobrých nápadů, zajímavých a inspirativních řešení. 

Určeno: pro žáky i pedagogy

Ke stažení: 

Příručka dobré praxe 2007 (1042 kB, pdf) 

Příručka dobré praxe 2009 (1446 kB, pdf)                            

Příručka dobré praxe 2013 (9417 kB, pdf)

prirucka-dobre-praxe-2013


 Ekoprovoz ve školách

Obsah:  zpracovávající čtyři odborná témata: energie, odpady, prostředí školy a voda. Nabízí nejnovější vědecké, technologické i právní aspekty týkající se těchto oblastí v rámci školských zařízení. Také obsahuje odkazy a kontakty na instituce, které mohou pomoci s řešením problémů a tipy jak tyto oblasti naplnit v rámci ekoprovozu školy a mezinárodního programu Ekoškola.

Určeno: pedagogům

Ke stažení: EnergieVodaProstředí školyOdpady 

Poznámka: Příručky jsou zde ve zkrácené ukázkové podobě, formát PDF. Pnou verzi si můžete zakoupit v obchůdku Sdružení TEREZA (zapojené školy v programu ji mají zdarma). Plná verze publikace je pouze pro školy zapojené v programu.

 Ekoprovoz

 

POZOR: Aktualizovaná verze Ekoprovoz na školách 

Ke staženi: Ekoprovoz na školách


 Analýza – pracovní listy

Obsah:Pracovní listy vedou žáky při analyzování stavu jejich školy. Podrobné otázky slouží k zamyšlení i pátrání po tom, jak škola funguje v jednotlivých tématech, jako je voda, energie, odpady, prostředí školy, doprava atd. Pracovní listy zároveň žáky vedou k označování slabých a silných stránek školy, což je základní předpoklad pro vytvoření následného Plánu činností.

Určeno: pro pedagogy

Poznámka: Pracovní verze je pouze pro školy zapojené v programu.

Analýza pracovní listy_obálka


Přehled online materiálů programu Ekoškola


 Agentem ve službách Země

Obsah: online hra pro žáky, která je provede 4 tématy programu Ekoškola (Voda, odpady, energie a šetrný spotřebitel). Hráči pomáhají tajnému agentovi řešit zapeklité logické i znalostní úkoly a tak postupně zlepšují prostředí v jeho světě.

Zahrajte si na:   www.ekohra.cz


 Stopy mé Ekoškoly

Obsah: Aplikace podporuje v provedení kvalitní analýzy jednotlivých oblastí (Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy, Doprava, Šetrný spotřebitel) na škole tím, že pro ně počítá ekostopu. Aplikace nabízí možnost ukládat data, a tak srovnávat výsledky z jednotlivých roků a vyhodnocovat dopad realizace úsporných opatření. 

Zahrajte si na:  www.dtb.terezanet.cz

ekostopa


 Ekoškola – hra pro děti

Obsah:Hra pro žáky, která byla vytvořena již před pěti lety. Žáci mají možnost si postavit svojí vlastní Ekoškolu. Hra využívá mnoho zajímavých statistických dat, jako například kolik masa se denně sní v Praze atd. Data nejsou bohužel aktualizována, takže některé údaje se mohou v současnosti lišit.

Zahrajte si na: http://www.ekoskola.cz/hra

hra pro děti


 Příručka pro žáky

Obsah: Interaktivní příručka pro členy Ekotýmu. S pomocí průvodce Garbyho mohou ekoškoláci naplňovat všechny kroky programu Ekoškola bez velké pomoci dospělých. Příručka umožňuje vkládat data a tisknout různé materiály, jako plán činností či články do novin. Součástí příručky je i tzv. Ekostěna, která funguje na podobném principu jako facebook.

Zahrajte si na: www.ekoprirucka.cz

prirucka zaci


 Další materiály programu Ekoškola


 Pracovní listy

Obsah: šanon obsahující stovky aktivit rozvíjející témata Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy, Doprava a Šetrný spotřebitel

Určeno: pro učitele

Ke stažení: Pracovní listy

Poznámka: Plná verze publikace je pouze pro školy zapojené v programu.

 

 

 

 

 


 Po stopách pražských Ekoškol

Obsah: příručka obsahující příklady dobré praxe z pražských škol zapojených do projektu v letech 2006-2008.

Určeno: žákům i pedagogům

Ke stažení: Po stopách pražských Ekoškol (25,7 MB, pdf)

 


V Ekoškole jako doma 

Obsah:  Pracovní listy, které jsou koncipovány podobně, jako pracovní listy k analýze ekologického stavu školy. Listy jsou sestaveny tak, aby s nimi mohli žáci s rodiči pracovat samostatně.

Určeno: nová skutečná hra pro celou rodinu.

Ke stažení: V Ekoškole jako doma (209 kB,pdf)

Poznámka: Plná verze publikace je pouze pro školy se třetím titulem.

   

 


Projekt jako součást výuky 

Obsah: žákům pomocí metody projektové výuky dá možnost rozvinout pocit odpovědnosti za vlastní práci, vybočení ze školního stereotypu, rozvinutí komunikativních dovedností a týmové spolupráce, pocit větší sounáležitosti se spolužáky a školou, sebereflexi, snahu o kritické uvažování, větší míru aktivity a samostatnosti a v neposlední řadě také zábavu a legraci.

Určeno: pracovní listy pro žáky 

Ke stažení: Projekt jako součást výuky (....kB, pdf)


Projekt jako součást výuky

Obsah: metodika, která doprovází Pracovní listy pro žáky pomáhá pedagogům najít v projektovém vyučování tyto přínosy: možnost jiného způsobu výuky, delegování odpovědnosti na žáky, obohacení profesní role o další rozměr, nový pohled na žáky, sebereflexi, rozvíjení dovedností žáků, možnost propojování různých předmětů, zábavu, vybočení ze stereotypu, radost z výuky a po čase také méně práce.

Určeno: Metodika pro učitele

Ke stažení: Projekt jako součást výuky (....kB, pdf)


Príručka pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola

Obsah: online příručka, která vznikla na Slovensku v programu Zelená škola (obdoba Ekoškoly). Zpracovává participaci žáků v environmentálním řízení školy. Neleznete v ní užitečné informace, metody i praktické úlohy.

Určeno: pedagogům

Ke stažení: Príručka pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola


Praktický rádce pro komunikaci s médii - prezentace

Obsah: pracujete na vaší škole na zajímavém projektu nebo pořádáte akci pro veřejnost? Dejte o něm vědět svému okolí. Nebojte se kontaktovat lokální a regionální novináře. Poradí Vám, jak postupovat a na co nezapomenout.

Určeno: pedagogům

Ke stažení: Prezentace Praktický rádce pro komunikaci s médii.


Dílna budoucnosti

Obsah: dílna budoucnosti je metoda vhodná pro aktivní a tvořivou práci na školách, v místní samosprávě nebo jiných organizacích, kde chcete efektivně řešit konkrétní problémy, zapojit do řešení veřejnost a realizovat požadovanou změnu. Metoda se dá také použít při tvorbě a realizaci plánů v jakékoli oblasti, kterou chcete zlepšit.

Určeno: pro žáky i pedagogy

Ke stažení: Dílna budoucnosti (247 kB doc.)


 Nové interaktivní příručky pro žáky i učitele se v současné době připravují
 díky projektu Síť Ekoškol v ČR.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
Aktuality

Regionální potraviny - projektový den

Na Základní škole Tyršova v Praze Jinonicích proběhl projektový den, jehož cílem bylo přiblížit všem žákům jednotlivé regiony České republiky a pro ně typické druhy pěstovaných plodin a vyráběných potravin. Žáci si při tom uvědomili, že máme dostatek vlastních zemědělských surovin pro přípravu zdravých pokrmů, a že nakupováním českých surovin podpoříme naše farmáře a nezatížíme životní prostředí dovozem potravin z EU nebo vzdálenějších zemí.

IKEA dílničky

I v lednu pokračujeme na vlně hrdinů. Přijďte si vyrobit kamaráda  - svého HRDINU!

Letem světem po školách v Menu pro změnu

Kromě toho, že Ekotýmy na podzim intenzivně pracovaly na Analýze školní jídelny, bufetu i domácností a zjišťovaly tak, čím by se měly v tomto školním roce zabývat a připravovaly si plány, tak také pořádaly akce pro své spolužáky či spoluobčany, na kterých je seznamovaly se zodpovědnou spotřebou potravin.